A felületerősített Raman spektroszkópia (SERS) nanorészecskék vagy nanostrukturált felületek körül kialakult ún. felületi plazmonok kihasználásán alapszik. A nanorészecskék (jellemzően Au vagy Ag) plazmonterében, az intenzív elektromágneses közeltérben a vizsgálandó molekulák Raman-szórási hatáskeresztmetszete jelentősen (akár 1010-1012-szeresen) megnőhet. Bár a SERS technika egyre elterjedtebb, a nanorészecskék plazmontere és a SERS szórás hatásfoka közötti kapcsolat feltárása jelenleg is intenzíven kutatott terület.

A tervezett munka során polietilén-imin (PEI) polielektrolittal redukált és stabilizált arany nanorészecskék (AuNP) SERS aktivitását vizsgáljuk. A mentorálás során a növendék elsajátítja a felületerősített Raman spektroszkópia alapjait és teszt méréseket végez az általa előállított, hangolható tulajdonságú arany nanorészecskékkel (PEI@AuNP). A program első részében folyadék-fázisú kísérleteket tervezünk para-aminotiofenol (p-ATP), mint általános SERS jelzőmolekula alkalmazásával. További célunk szilika-alapú hordozón szilárd SERS szubsztrátumok létrehozása és tesztelése. A szerzett tapasztalatokat olyan SERS szubsztrátum kialakítására szeretnénk felhasználni, amelyek alkalmasak lehetnek biológiai minták felületerősített Raman vagy IR spektroszkópiai vizsgálatára.

Mihály Judith Ilona, Bali Krisztina

Eredmény_2020. május